มหานครแห่งอาณาจักรมายา

มหานครแห่งอาณาจักรมายา ภายใต้ผืนป่าอันกว้างใหญ่และเป็นป่าทึบได้กินบริเวณมากถึง 2100 ตารางกิโลเมตรในประเทศโกเตมาลา ไม่สามารถมองเห็นสิงใด นอกจากต้นไม้ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณมีมหานครแห่งมายาที่หายสาปสูญซ่อนตัวอยู่อย่าเงียบเชียบ

มหานครแห่งอาณาจักรมายา
สถานที่โบราณ

มหานครแห่งอาณาจักรมายา ที่หายสาบสูญ

มหานครแห่งอาณาจักรมายา
ป่าเยอะมาก

            นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์สถานที่แห่งนี้โดยเขียนเป็นแผนที่ขึ้นใหม่เผยให้เห็นสิ่งก่อสร้างของชาวมายันที่ไม่เคยพบเจอจำนวนมากซ่อนอยู่ใต้พื้นป่าอาณาจักรมายาเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 4000 ปีก่อนมีอาณาเขตอยู่ในอเมริกากลางบริเวณประเทศเม็กซิโกเบลิซ และกัวเตมาลาเจริญรุ่งเรืองสุดขีด

ในช่วงปีค.ศ. 2 250 ก่อนจะเสื่อมถอยและล่มสลายไปกับกองทัพสเปนที่เข้ายึดครองใน ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ชาวมายันมีความรู้ด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่น่าทึ่งหลักฐานบางอย่างที่เหลืออยู่บ่งชี้ว่าพวกเขาเจริญก้าวหน้ามากกว่าชาวกรีกโบราณ

และชาวจีนโบราณทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีลิดาในการสำรวจพื้นป่าขนาดใหญ่มหึมาอุปกรณ์ยิงแสงเลเซอร์ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องบินที่บินอยู่เหนือพื้นป่าซึ่งเป็นแสงเลเซอร์ที่สามารถถ่ายลงไปถึงพื้นดินเซ็นเซอร์ที่อุปกรณ์ทำการวัดแสงที่สะท้อนกลับมาข้อมูลที่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหานครแห่งอาณาจักรมายา
สวยงาม

และจึงแปลงให้เป็นแผนที่ภูมิประเทศที่ ไม่มีต้นไม้ปกคลุมใต้พื้นป่าเห็นเพียงพื้นที่ 2100 ตารางกิโลเมตรในกัวเตมาลาทีมนักวิจัยพบสิ่งก่อสร้างของชาวมายันกว่า 60,000 รายการเป็นตัวเมืองที่ประกอบไปด้วยบ้านทางเดินป้อมปราการรวมทั้งกำแพงที่มีความยาว 14 กิโลเมตร

และพีระมิดขนาดใหญ่นักโบราณคดีพบว่ามหานครแห่งนี้ใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดไว้เอามากนอกจากนี้ยังพบระบบชลประทานที่กั้นและก้าวหน้าและการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชากรในอาณาจักรมายันตลอดหลายศตวรรษแห่งความเจริญรุ่งเรืองจำนวนประชากรถูกประเมิน

เพิ่มจากไม่กี่ ล้านคนไปเป็น 10 – 20 ล้านคน และจากโครงสร้างของกำแพงและป้อมปราการ บ่งชี้ว่ามีสงครามเกิดขึ้นมากกว่า ที่เราเคยรู้กันและนี่เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่สุดของงานโบราณน่ะคดีเกี่ยวกับอาณาจักรมายารในรอบ 150 ปีการค้นพบด้วยเทคโนโลยีชนิดนี้

เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นยังคงมีสิ่งที่ต้องขนพวกต่อไปอีกมากมายเกี่ยวกับการผงาดขึ้นของอาณาจักรแห่งนี้รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดการล่มสลายข้อมูลจากเครื่องวัดเพียงแต่บ่งชี้ถึงข้อมูลสมัยนี้ที่จะต้องเข้าไปค้นหาคำตอบด้วยการสำรวจและขุดค้นพื้นที่จริงซึ่งยังเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ

🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾

ปริศนาเมืองลึกลับใต้ดิน คลิก Derinkuyu

สนับสนุนโดย ไฮโลไทยได้เงินจริง

🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾