วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วัด โบสถ์และวิหาร เป็นสภานที่ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ หรือเพื่อบูชาเทพเจ้าที่เรานับถือ แต่ละแห่งมักเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังและความศักดิ์สิทธิ์ บางที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้จุผู้คนได้พร้อมกันเป้นจำนวนมาก บางที่โอ่โถงและมีความอลังการ สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาของผู้สร้างที่มีต่อความเชื่อถือของตน ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้ว หลายแห่งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยค่ะ

วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อลังการที่สุด

1.Baalbek

วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
อยู่ที่เรบานอล

            เทวสถานแห่งเมืองเบาเบค เรบานอล ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะ เป็นเทวสถานที่มีความใหญ่มากที่สุดในประเทศเรบานอล ประกอบไปด้วย 3 วิหารย่อย ตั้งชื่อตามเทพเจ้าองค์สำคัญของชาวโรมัน นั่นก็คือ วิหารเทพจูปิเตอร์ วิหารเทพแบคคาทและวิหารเทพเทพีวีนัส ใช้เวลาก่อสร้างราว 300 ปี ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1 แล้วก็มาเสร้จในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 นั่นเองค่ะ

ส่วนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุดนั่นก้คือวิหารเทพแบคคาท ที่ประกอบไปด้วยเสาหินแกรนิตแบบโคเรียนเทียลทั้งหมด 42 เสา สูงต้นละ 19 เมตร วิหารทั้งสามวิหารนี้นับว่าเป็นเทวสถานที่ใหญ่ที่สุดของจรรควรรดิโรมัน ด้วยความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันในดินแดนที่คริสต์ศาสนาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในขณะนั้นนั่นเองค่ะ

2.Temple of Christ the Saviour

วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย

          มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เป็นวิหารโดมทองตั้งอยู่ในกรุงมอสโกเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซียเลยล่ะค่ะ และเป็นโบสถ์ในนิกายออโทดอคที่สูงที่สุดในโลก กับความสุงทั้งหมด 105 เมตร ซึ่งโบสถ์ที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้ เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่อยู่พื้นที่เดิม โดย Josept Stalin เค้าเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต สั่งให้ทุบทำลายโบสถ์หลังเก่า เพื่อต้องการพื้นที่ไปสร้างพระราชวังดซเวียต

แต่แผนการก่อสร้างก็ต้องมีอันหยุดชะงักลง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งปี 1990 จึงค่อยสร้างโบสถ์ในรูปแบบเดิมขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และพึ่งจะสร้างเสร็จสวยงามแบบที่เราเห็นในปัจจุบันเมื่อปี 2000 ที่ผ่านมานี่เองค่ะ

3.The Temple of Saint Sava
วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เซอรเบีย

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงบิลเกต เมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียค่ะ และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศยูโกสลาเวีย ที่ตอนนี้ได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศเล็กๆหลายประเทศ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายซาว่า และในเวลาต่อมาได้รับการยกย่องให้เป้นนักบุญทรงมีพระชนชีพอยู่เพื่อประมาณ 800 ปีก่อน เป็นผู้ก่อตั้งและคริสต์ศาสนานิกาย ออโทดอคคนแรกของประเทศเซอเบีย

โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป้นโบสถ์คริสต์ศาสนาของกายออโทดอค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดความยาว 91 เมตร และกว้าง 81 เมตร ทั้งยังเป้นที่กล่างขวัญอย่างมากถึงความงดงามของความตกต่างภายใน และเป็นหนึ่งในที่สุดของความภาคภูมิใจของชาวเซอเบียอีกด้วยค่ะ

🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛

ประตูสู่นรก คลิก The Door To Hell

สนับสนุนโดย ufa1688

🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛 🏛