Aden Garden

          Aden Garden สวนแห่งนี้เป็นสวนอุทยานแห่งชาติ หรือที่เรารู้จักกันตอยู่แล้วนะคะ ว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยในตำนานอย่างอดัมและอีฟ มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น แม้ว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตั้งอยู่ตรงจุดไหน แต่เป็นสวนสวรรค์บนดินที่นำมาซึ่งวจินตนาการที่หลากหลาย ที่ทุกคนล้วนแต่แสวงหา เรามาดูความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้กันดีกว่าค่ะ ว่าจะมีอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวบ้าง

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

Aden Garden ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 2 คนแรก!

 Aden Garden
สวนเอเดน

          สวนแห่งนี้เป็นอุทยานของพระเจ้า เป็นสถานที่บรรยายเอาไว้ในพระธรรมปฐมการว่าเป็นสถานที่พักของอดัมและอีฟ มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น การสร้างโลกในพระธรรมปฐมการกล่าวถึง ที่ตั้งของสวนเอเด็นว่าอยู่ในบริเวณแม่น้ำสำคัญทั้ง 4 สาย

ประกอบด้วยแม่น้ำพิโชน แม่น้ำกิโฮ แม่น้ำไทยกิส และแม่น้ำยูเฟติส ซึ่งอยู่ในบริเวณอาร์เมเนียยอดเขาอารารัต หรือที่ราบสูงอาร์เมเนีย ขณะที่พระธรรมปฐมการบทที่ 2 ข้อ 10 ถึง 14 กล่าวไว้ว่าอยู่ในบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบัน โดยน่าจะเป็นบริเวณโบราณ

โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับอาร์มิเนีย อย่างไรก็ตามที่ตั้งของแม่น้ำทั้ง 4 นั้นยังคงเป็นที่ถูกเถียงกันและไม่มีหลักฐานที่เป็นที่แน่ชัด มาสนับสนุนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแม่น้ำ นอกจากที่กล่าวในพระธรรม ปฐมการเองแล้ววรรณกรรมคริสเตียนเช่นจูบิลี่

สมมุติฐานอื่นก็ว่าที่นี่นั้นตังอยู่ที่โหมดเมโสโปเตเมีย ทวีปแอฟริกาหรืออ่าวเปอร์เซียสมมุติฐานหลังมาจากหลักฐานของลุ่มแม่น้ำทั้งสี่สายที่มาจบกัน หรือที่ผลิตทองคำแต่ก็ยังต้องมีการตีความหมายเนื้อหาของพระธรรมประถมมการเพิ่มเพื่อยืนยันนั่นเองค่ะ

นอกจากนี้สวนสวรรค์แห่งนี้ ยังตาติดตึงอยู่ในใจของศิลปินตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นทั้งในจินตนาการหรือว่าอื่นๆ เรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดอดัมและอีฟ และการถูกให้ไล่ออกไปจากแดนสวรรค์บนดินที่พระเจ้าในไม่ขึ้นให้อาศัยอยู่ตามที่เราเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นใจความสำคัญของประเพณีศาสนายิว และศาสนาคริสต์ และความคิดเรื่องสวนสัตว์แห่งนี้ติดตั้งอยู่ในจินตนาการสร้างสรรค์ ของศิลปินและนักประพันธ์หลายยุคหลายสมัย

ตลอดเวลาหลายศตวรรษ สวนสวรรค์ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนี้สุขสงบสวยงาม อุดมไปด้วยน้ำและอาหารการกินอดัมกับอีฟ มีเพื่อนเป็นสัตว์ทุกตัวในท้องทุ่ง และนกทุกตัวในอากาศเพื่อให้ความเพลิดเพลินและให้ร่มเงาที่เย็นแม่น้ำประกายระยิบ

 ไหลผ่านอุทยานและเมื่อพ้นเขตสวนสวรรค์ก็แยกออกเป็นสายธารสี่สาย อย่างที่แอดมินได้อธิบายไปแล้วทางข้างต้นนั่นเองค่ะ เรื่องที่บันทึกไว้มีเพียงประมาณเท่านี้ค่ะ

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

พระราชวังเครมลิน คลิก Kremlin

สนับสนุนโดย bacara 168