Citabel of Erbil

          ป้อมปราการ Citabel of Erbil เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาที่สุด ไม่เพียงแต่ในตะวันออกกลางเท่านั้นนะคะ แต่ยังน่าทึ่งที่สุดในโลกด้วย นอกจากการสร้างกำแพงเป็นป้อมปราการทรงกลมล้อมรอบเมืองที่หาดูที่ไหนได้ยากแล้ว ยังมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร ระบุถึงความเก่าแก่ของการตั้งถิ่นฐาน สอดคล้องกับเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปอีกด้วย

Citabel of Erbil ป้อมปราการโบราณ

Citabel of Erbil
สถานที่แวะชม

            ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาที่สำคัญ อาณาจักรอัสคีเลีย หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของโลกในยุคที่มาก่อนคริสตศักราชอีกด้วยค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ ในเขตอีรัก อาจเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลักฐานของการมีอยู่ของป้อมปราการแห่งนี้พบว่ามีอายุกว่า 5000 ปี

ก่อนคิดสการหรือว่ามากกว่านั้น ซึ่งยาวนานกว่าที่ไหนในโลก และถูกให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในยุคนีโอคลาสสิคเรีย ช่วงในส่วนของจักรวรรดิซาเซนต์เนี่ยน จักรวรรดิเปอร์เซีย จักรรรดิสุดท้ายก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาเป็นมหาอำนาจ และช่วงราชวงศ์ของมุสลิม

สำหรับนักท่องเที่ยวมันคือผู้รักษาความลับและการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์มากมายสำหรับนักโบราณคดีแล้วมันเป็นจุดสนใจพี่จะรักษาความแข็งแกร่งและช่างฝีมือในสมัยโบราณนั่นเองค่ะ

เนินนี้เกือบจะเป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 400 เมตร สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 30 เมตร เป็นมุม 45 องศา และครอบคลุมพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตร ผนังกำแพงเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมุมเขียวอันโอ่อ่า ประกอบไปด้วยสวนหน้าของบ้านประมาณ 100 หลัง

ซึ่งสร้างต่อการเป็นกำแพงทึบคล้ายกับป้อมปราการในยุคกลาง เสริมความแข็งแกร่งด้วยเสาค้ำยัน เพื่อป้องกันการพังทลาย หรือว่าการทรุดตัว มีทางเข้าเป็นทางลาดสามแห่ง ตั้งอยู่บนเนินลาดด้านเหนือตะวันออก และใต้ ซึ่งนำไปสู่ประตูในวงแหวนรอบนอก

ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ตอบซอกซอยหลัก ที่แตกแขนงออกไปในทุกทิศทางเหมือนต้นไม้ ปัจจุบันมีบ้านเรือนอาศัยอยู่เกือบ 500 หลัง บ้านที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งสามารถระบุวันที่ได้ผ่านจารึก สร้างขึ้นในปี 1893 เพราะคิวด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเนินดิน

อาคารส่วนใหญ่เช่นมัสยิด และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อื่น ทำจากอิฐเตาเผา มีลวดลายอันวิจิตรตระการตา ออกแบบให้มีหลังคาเรียบ และทางเข้าที่โค้งเพื่อป้องกันการมองเห็นวิวของบ้าน และภายในบ้าน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบเฉพาะของบ้านบนป้อมปราการ ครั้งหนึ่งเคยถูกแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ

ได้แก่เสไรที่ถูกครอบครองทั้งครอบครัวที่มีชื่อเสียง ตั๊กยาหรือว่าได้รับการตั้งชื่อตามบ้านเรือน ของเดอะวิสหรือตำแหน่งอัดในศาสนาอิสลาม และท็อปคาน่า เป็นที่อยู่อาศัยของช่างฝีมือและชาวนานั่นเองค่ะ

🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤

มหาวิหารที่ใหญ่และเก่าแก่กว่า 4000 ปี คลิก Karnak Temple Luxor

สนับสนุนโดย ทางเข้าufa1688

🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤 🐤