Copan

          Copan หรือที่เราเรียกว่ายครโกปัน ถือว่าเป็นเมืองสุดยอดแห่งอารยธรรมมายา แหล่งผลงานชิ้นเองทางสถาปัตยกรรมด้วยนะคะ และยังมีหินสลักแบบศิลปะมายาโดยมีบันไดสูงถึง 72 ชั้น เป็นที่สลักลายประณีต รวมเรื่องราวของสามผู้ปกครองของนครแห่งนี้เอาไว้ให้คนยุคหลังอย่างพวกเราได้มีโอกาสค้นคว้า ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น วันนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลมาไว้แล้วล่ะค่ะ

Copan เมืองแห่งอารยธรรมนครโกปัน

Copan
เมืองที่ถูกลืม

            นครแห่งนี้ถูกทิ้งร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 10 แล้วถูกลงลืมเลือนไปนานถึง 500 ปี มีเพียงต้นไม้เถาวัลย์ที่รุกล้ำเข้ามาปกคลุม และแม้จะอยู่ในสภาปลักหักพังก็ยังยกย่องกันว่า เป็นเมืองซึ่งเคยงดงามแห่งนี้เป็นสุดยอดแห่งอารยธรรมมายา เป็นแหล่งผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรม และเห็นสลับแบบศิลปะมายา เมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นโบราณสถาณของอารยธรรมมายา ในจังหวัดกัวเตมาลา ทางภาคตะวันตก

ของประเทศคันทุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกัวเตมาลา โกปันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสำคัญสมัยคลาสสิก ตั้งแต่คิดจะศตวรรษที่ 5 ถึง 9 ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของภูมิภาควัฒนธรรมอเมริกา และมีกลุ่มชนนอกอารยธรรมมายา รายล้อมอยู่เกือบทุกด้าน นครมายาแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงาม

ของภูมิประเทศบริเวณเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นหุบเขาที่มีดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ในระดับความสูง 600 เมตรหรือ 2400 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนั่นเองค่ะ

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นแบบย้อนรอยการศึกษาประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่ามีผู้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นานกว่า 2000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนคลาสสิคตอนต้น จนถึงสมัยหลังคลาสสิค เมืองนี้ได้พัฒนารูปแบบทางประติมากรรมที่โดดเด่น ตามกรอบประเพณีของชาวมายาที่ลุ่ม

ซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อเน้นความเป็นกลุ่มชาติติพันธ์มายา ของผู้ปกครองเมืองเมือง มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ ของสมัยคลาสสิกและได้รับการสืบสร้างขึ้นมาอย่างละเอียด โดยนักโบราณคดี และนักอ่านจากจารึกโบราณ ว่าเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ภายในพื้นที่ทางใต้ของอารยธรรมมายา เมืองนี้ประสบภัยพิบัติทางการเมืองครั้งใหญ่

ในปี 738 เมื่อหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ของกัวปัน ทรงงถูกจับและส่งถูกปลงพระชนม์ ซึ่งเป็นอดีตเมืองขึ้นของพระองค์ ความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดนี้ส่งผลให้เมืองประสบภาวะชะงักนานกว่า 17 ปี ในช่วงเวลานี้เมืองแห่งนี้อาจกลายเป็นเมืองขึ้น จากการพลิกผันของโชคชะตา

ส่วนสำคัญของทิศตะวันออกของโกปัน ถูกกระแสน้ำในแม่น้ำโกปาลกัดเซาะ พังทลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ จนมีการเบี่ยงเส้นทางการเดินของแม่น้ำ เพื่อปกป้องแหล่งโบราณคดีจากความเสียหายเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ

🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾

เกาะแห่งสรวงสวรรค์ คลิก BoraBora