Himalayas

            Himalayas ดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งหลังคาโลก เป็นศูนย์รวมต้นน้ำเหมือนหอเก็บน้ำของชาวโลก เป็นที่รวมแห่งความงามธรรมชาติ เป็นกระดูกสันหลังของภูเขาทั้งหมด และที่สำคัญนั้นมีความเชื่อว่าที่แห่งนี้นั้นเป้นที่ประทับของเหล่าเทพเจ้า ซึ่งถือเป็นเรื่องราวลึกลับ ที่ไม่เพียงแต่กาลเวลาเท่านั้นนะคะ ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ เรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะ

Himalayas ภูเขาที่เปรียบดั่งหลังคาโลก

Himalayas
สถานที่ท่องเที่ยว

            หิมาลัยเป็นคำสันสกฤตที่มีความหมายว่าเป็นที่อยู่ของหิมะ เทือกเขาแห่งนี้ทอดตัวยาวจากยอดเขายอดเขานี้สีขาวที่หนาวเย็นในป่าทางภาคเหนือของแคว้นอัสสัมไปทางตะวันตกตามขอบที่ราบสูง ผ่านภูฏานเนปานและราดาไปยังลังกาพาราปลาเป็นเหมือนอาการทางปากีสถาน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 2440 กิโลเมตรโดยยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแห่งนี้

ซึ่งทอดไปทางใต้นั้นสูงประมาณ 1520 เมตร จากระดับน้ำทะเลค่ะยอดเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขาหิมาลัยเขื่อนเล็กครึ่งสูงประมาณ 4570 เมตร โดยเฉลี่ยมีหกขาวชันสูงกว่า 900 เมตรอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้งสองนี้หิมาลัยหรือที่ราบสูงทิเบตส่วนในประเทศอินเดียเรียกว่าที่ราบสูงหิมาลัย เป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่ในเอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกรวมถึงรวมถึง จีนตะวันตก ซึ่งกินพื้นที่เขตปกครองตนเองของทิเบตส่วนใหญ่

ในมณฑลจริงไฮมณฑล ยูนนานมณฑลเสฉวน ฝั่งตะวันตกและมณฑลการสู้ตอนใต้ส่วนคนอินเดียกินพื้นที่ในระดับกับสถิติและประเทศภูฏานที่ราบสูงแห่งนี้กินพื้นที่จากเหนือลงใต้มา 1000 กิโลเมตร รวมทั้งจากตะวันออกไปยังตะวันตก 2500 กิโลเมตร ทั้งนี้เทือกเขาแห่งนี้มีพื้นที่โดยรวม 2.5 ล้านกิโลเมตร

ทำให้เป็นที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดในโลกที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล และล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาทำให้ที่ราบเขาแห่งนี้ถูกเรียกเป็นหลังคาของโลกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของต้นน้ำหรือว่าหอกักเก็บน้ำอีกด้วยนะคะ หิมะและกาเซียในหิมะและบนทีเทต เป็นต้นทางของแม่น้ำใหญ่ร่วม 10 สาย

ของเอเชีย เริ่มจากตะวันตกสุด แม่น้ำสินทุ และแม่น้ำซัทเลสในประเทศปากีสถาน แม่น้ำคงคาในอินเดีย และอีกหลายๆสายเลยล่ะค่ะ ทำให้บางครั้งจะมีการเรียกบริเวณนี้ว่า ขั้วโลกที่สาม ทั้งนี้เพราะมีทุ้งน้ำปข็งที่มีน้ำจืดสำรองขนาดใหญ่นอกเขตขั้วโลก ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในที่ราบสูงทิเบต

ทำให้มีความให้มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยชุดใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ พบความหนาของผิวธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย รวมถึงบริเวณยอดเขาเอเวอร์เลส บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 7906 เมตร ซึ่งลดลงมากในปัจจุบันเลยล่ะค่ะ

🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️ 🏔️

1 ใน 2 เมืองที่สวยที่สุดในประเทศเบลเยียม คลิก BRUGES

สนับสนุนโดย เว็บ 168