Huangshan

            วันนี้เราจะมาพูดถึงแหล่ง ศาสนา อารยธรรม ของจีนอย่าง Huangshan กันค่ะ เพราะจีนเป็นประเทศทีมีเขาเยอะมากแถมที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมหรือเรียกที่ได้แหล่งของความงามของบรรดาขุนเขาทั้งหมดของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ค่ะ หรือแม้แต่โบราณวัตถุ รวมถึงทัศนียภาพอันงดงามของธรรชาติจนมีชื่อเสียงติดอันดับโลก ทั้งหมดนี่รวบอยู่ที่เขานี้แล้วล่ะค่ะ

Huangshan แหล่งรวมของอารยะธรรมของจีน

Huangshan
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

            ขุนเขาแห่งนี้เป็นขุนเขาขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเซอเซี่ยน เมืองหลวงซานทางตอนใต้ของมลฑล ชื่อเดิมเป็นชื่อภูเขาสีดำ เพราะยอดเขามีหมอกดำอยู่ด้านบน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขาหวงซานในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีตำนานของผู้เหลืองตามตำนานกษัตริย์เหลือง

ที่มาประทับบนเขาเพื่อบำเพ็ญตบะเป็นสีและทำให้วันนี้กินกายเป็นวันเกิดของเขาในที่สุดภูเขาแห่งนี้มีอายุกว่า 800 ล้านปี ได้ชื่อว่าเป็นขาวอัศจรรย์อันดับหนึ่งของจีน ภูมิประเทศเป็นภูเขาหรือความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร ความกว้างจากตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตรมีพื้นที่ชมทิวทัศน์และยอดขาวมากกว่า 160 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งมียอดเขาทั้งหมด 72 ยอดประกอบด้วยยอดข่าวเล็กทั้งหมดสาม 16 ยอดขณะที่ยอดเขาสูงสุดความสูง 1864.8 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อนปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 2369.3 มิลลิเมตรอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 7.93 เซลเซียส อีกทั้งยังรายล้อมด้วยหุบเขาสูงต่ำแพร่ขยายกว้างใหญ่ประกอบด้วยยอดเขากวางปิ้ง และเทียนตูเฟิง

ซึ่งเป็นยอดเขาแห่งเมืองสวรรค์ ดังนั้นจึงทำให้หุบเขาแห่งนี้ เหมือนมีทัศนีย์ภาพด้านความโดดจะเด่น มีทั้งภูเขาที่ตั้งตระหง่าน  ตั้งตระหง่าน โดยภูเขาแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนมรดกของโลก และวัฒนธรรม เมื่อคริสต์ศักราช 2004 นอกจากนี้ภูเขาแห่งนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งความเชื่อทางศาสนาอีกด้วยนะคะ

หุบเขาแห่งนี้กับความเชื่อทางศาสนานั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแนบแน่น จากบันทึกในสมัยราชวงศ์ถัง ที่กล่าวถึงตำนานในศาสนาเต่าว่า ภูเขาแห่งนี้เป็นสถานที่อายุวัฒณะ  และมีกการบำเพ็ญชาญ เพื่อเป็นศีลให้แก่กษัตริย์เหลือง รวมไปถึงนักรบเต่าอีกหลายท่าน และได้กลายมาเป็นที่มราขงชื่อยอดเขาต่างๆ บนยอดเขาแห่งนี้ในปัจจุบัน

อารามเต๋าเก่าแก่ซึ่งอยู่บนเขาหวงซาน ในปลายสมัยราชวงศ์ซ่ง นักรบจางอินขึ้นหุบเขาแห่งนี้มาเพื่อบำเพ็ญพรต รวมถึงได้ก่อตั้งภูเขาแห่งนี้ขึ้น จนถึงปลายราชวงศ์หมิง ส่วนหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีร่องรอยทางศาสนาอีกเลย ทางด้านของศาสนาพุทธนั้น ก็เข้ามาสู่ดินแดนเขาหลงซาน ในสมัยราชวงศ์ต้า ตั้งแต่ชี่วงปี 420 – 589 โดยมีการสร้างวัดขึ้นมาอีกด้วยค่ะ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

สถานีรถไฟญี่ปุ่นโบราณ คลิก Yanokami Onsen Station

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168