Karnak Temple Luxor

          Karnak Temple Luxor สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นๆของโลกที่เป็นที่รวมสถาปัตยกรรม ประติมากรรมโบราณอันน่ามหัศจรรย์ที่เหล่าบรรพบุรษสร้างทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา ค้นหาประวัติศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญคือมหาวิหารแห่งนี้ แถมยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุด สวยที่สุดอีกทั้งยังเก่าที่สุดโดยมีอายุกว่า 4000 ปีอีกด้วยค่ะ

Karnak Temple Luxor มหาวิหารที่ใหญ่และเก่าแก่กว่า 4000 ปี

Karnak Temple Luxor
เทพเจ้าที่อียิปต์นับถือ

            มหาวิหารแห่งนี้สร้างโดยฟาโรห์กว่า 30 พระองค์ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอที่ต่อกันเป็นภาพปริศนาแบบอดีตที่เลือนราง อียิปต์โบราณถือเป็นอารยธรรมที่เรืองอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งมากกว่า 5000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยสิ่งหนึ่งที่คนยุคโบราณสร้างทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษานั้นก็คือวิหารแห่งนี้

ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรักซอเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ออกไปประมาณ 600 กิโลเมตรในอดีตเคยเป็นนครทิพย์หรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์ที่ 11 ถึง 21 ถือเป็นเวลายาวนานกว่า 1000 ปีและกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งในระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงราชวงศ์ที่ 25 ซึ่งคำนี้เป็นคำที่ราชวงศ์ เรียกชาวอียิปต์โบราณเรียกนครแห่งนี้ว่าวาเสต

สถานที่แห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเก่าที่สุด และสวยงามที่สุดในอียิปต์ จนปัจจุบันได้พักดันให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อใช้เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวอียิปต์โบราณได้เป็นอย่างดี ทำให้บริเวณวิหารแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งก่อสร้างไว้มากมาย

อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์พระองค์ใด มีเพียงคาดกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์ที่หนึ่งกษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ที่ 12 หรือปี 1991 ก่อนคริสตกาลและได้รับการบูรณะก่อสร้างเพิ่มเติมในช่วงราชวงศ์ที่ 18 ถึง 20 ซึ่งมีการบูรณะวิหารแห่งนี้มากที่สุด

และต่อเนื่องจนถึงสมัยตัวเลขหรือสมัยโรมันเค้าขอบขออียิปต์เป็นเวลาติดต่อกันกว่า 2000 ปีในช่วงนั้นกล่าวว่ามีคนงานและธาตุกว่า 80,000 คนได้ร่วมกันต่อเติมวิหารแห่งนี้จนทำให้พื้นที่ของวิหารกว้างใหญ่ถึง 12 ตารางกิโลเมตรจนกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์รองจากพีระมิดนั่นเองค่ะ

Karnak Temple Luxor
เมืองเก่าโบราณ

ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้า หรือสุริยเทพ หรือว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่เป็นบิดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมถึงความเชื่อที่ว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในศาสนาเหนือศัตรูของเหล่าฟาโรห์ รวมมาจากเทพเจ้าเอามลลา

ทำให้ที่นี่มีความสำคัญต่ออาณาจักรอย่างมาก โดยสามารถสืบค้นได้จากตัวมาหาวิหารที่เป็นศูนย์รวมของสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการแกะสลักเข้าไว้ด้วยกัน โดยภายในมหาวินาศจะมีวิหารหลักทั้งสามวิหารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน วิหารเทพอะมุนรา

ซึ่งชาวอียิปต์บูชาในฐานะเทพสูงสุด หรือเป็นกษัตริย์ของเหล่าเทพในอียิปต์บน และเป็นหนึ่งในเทพที่สำคัญที่สุดในอีโบลารจะเป็นรอเทพโอซิลิสเท่านั้น โดยชาวอียิปต์โบราณให้พระองค์มีบทบาทด้านพลังสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อชีวิตบนโลก บนสวรรค์ และใต้พิภพ เป็นบิดาของฟาโรห์ทั้งหลายเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองทิพย์โบราณ ซึ่งเป็นที่ประทับของฟาโรห์และราชวงศ์

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

เกาะสวรรค์ คลิก Santorini 

สนับสนุนโดย ufa1688

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻