Kingdom of Jerusalem

            Kingdom of Jerusalem หากกล่าวถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้ แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองอิสราเอลเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะมีอายุกว่า 1 พันปีแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมศรัธาของผู้คนถึง 3 ศาสนา ตลอดจนเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนั้นติดตามต่อได้เลยค่ะ

Kingdom of Jerusalem ศูนย์รวมศรัธาของผู้คนถึง 3 ศาสนา

Kingdom of Jerusalem
เมืองเก่าแก่โบราณ

          เยรูซาเลมเป็นเมืองเล็กในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่บนที่ราบของพวกเขายูดาระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซี โดยชาวคานาอันโดยเป็นชาวอาหรับโบราณอยู่ในกลุ่มชาติติพันธ์หลัก ได้อพยพออกจากใจกลางคาบสมุทรอาหรับ เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างชุมชนเมืองในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเลมตั้งแต่เราศาศวัตที่สี่ก่อนคริสการกนะที่กษัตริย์เอวิสทรงยึดเมืองจากเราเอสเจบู๊ทไซด์

และสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอิสราเอลแห่งพระองค์ ซึ่งต่อมามีอาณาเขตแผลขยายจากทะเลแดงจากทิศใต้ไปจรดแม่น้ำอยู่เฟสดิส ทางทิศเหนือ หลังจากนั้นกษัตริย์โอรสของกษัตริย์เดวิดโปรดให้สร้างโบสถ์แห่งแรกที่บริเวณเขาโมริยาภายในกำแพงเมืองเยรูซาเลม เพื่อประดิษฐานศิลาจารึก ที่ได้รับเทวบัญชามาสถานที่แห่งนี้เลยกลายเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองชาติอยู่ตั้งแต่นั้นมาทั้งนี้

หลังจากพระมหาบัตรสิ้นพระชนม์ได้เพียง 6 ปีผู้นำชาวมุสลิมก็พิชิตเยรูซาเล็มได้ในปี 638 และสถาปนาที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขออิสลามขณะที่ภายในกำแพงเมืองเก่าของเยรูซาเลม สุรต่านแห่งจักรวรรดิออสโตรมันโปรดให้บูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อเรา 400 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นที่ตั้งของปูชนียสถาน 3 แห่งของศาสนาสามแห่งของศาสนาสำคัญทั้งสามศาสนาก็คือศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

โดยปูชนียสถานจึงถือเป็นบ่อเกิดของศาสนาทั้ง 3 นี้ได้แก่กำแพงพิราบโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์และโดมศิลาซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าถูกทำลายไปอย่างน้อยสองครั้งและถูกปิดล้อม 23 ครั้ง และถูกโจมตีทั้งหมด 52 ครั้ง รวมถึงถูกยึดและเอาคืนถึง 44 ครั้ง ดังนั้นเยรูซาเลมจึงเป็นเมืองที่มีข้อพิพาทมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของโลกเช่นกัน

โดยมีการกล่าวถึงเมืองเยรูซาเลมในแผ่นศิลาจารึกของเมโสโปเตเมียในชื่ออุซาตรีมาหมายความว่านครแห่งสลิมซึ่งเป็นนามของพระเจ้าในแผ่นดินคานาอันเมื่อราว 2400 ปีก่อนคริสตกาลค่ะ

587 ปีก่อนคริสต์ศักราชจักรพรรดิเนบูคาสต์เนสซา แห่งบาบิโลเนีย ซึ่งเป็นจักรวรรดิยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันตก ส่งบุกยึดเยรูซาเลมไว้ได้ พระองค์ทรงทำลายบทของกษัตริย์โซโลมอนและจับชาวยิวเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน ต่อมาภายหลังเช่าอยู่พลัดถิ่น

Kingdom of Jerusalem
อยู่มานานกว่าพันปี

เหล่านี้ได้กลับมาสู่เมืองเดิมและบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่ เมื่อประมาณ 520 ปีก่อนคริสตศักราช ก่อนที่บทนี้ยืนหยัดอยู่ได้ตลอดระยะเวลากว่า 500 ปีที่ชนชาติผัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองอำนาจในอิสราเอลในช่วง 19 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าหลอดมหาราชโปรดให้บูรณะโบสถ์นี้อีกครั้งตามประวัติในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลกษัตริย์องค์นี้ทรงบัญชาให้สังหารพาลูกชายทุกคนให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินของพระองค์

เนื่องจากทรงสดับมาว่าเด็กที่จะได้รับเป็นกษัตริย์ของชาวยิวถือกำเนิดขึ้นมาแล้ว บทนี้ถูกพวกเรามันทำลายลงสิ้นซากในปี 70 เมื่อเช้าอยู่ก่อกบฏขึ้นและหลังจากนั้นก็มี สงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงสองครั้งคือของสงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามอันยาวนาน และเป็นสงครามมนุษยชาติ เนื่องจากชาวคริสต์ต้องการที่จะเข้าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็มจึงเกิดสงครามศาสนาเพื่อปลดปล่อยยิวและเยรูซาเลมจากการปกครองของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะ

🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦

ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี คลิก Alone Tree

สนับสนุนโดย ufath168

🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦