Longmen Cave

            Longmen Cave ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี ตั้งอยู่ในแผ่นดินจีน เป็นแหล่งรวมประติมากรรมชั้นเยี่ยม ที่ถือว่าเป็นต้นแบบงานแกะสลักของงานประติมากรรมในยุคราชวงศ์จีนโบราณ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 17 เมตร และมีศิลาจารึก 2500 แผ่น เจดีย์อีก 60 แห่ง รูปสลักหินใบหน้าของพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์ก็อยู่ที่นี่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ

Longmen Cave อารยธรรมจีนแผ่นดินใหญ่

Longmen Cave
รูปปั้นใหญ่

            ทำหินแห่งนี้อยู่ห่างออกไปถึง 12 กิโลเมตร จากเมืองลู่หยาง ในมณฑลเหอหนานประเทศจีน โดยอยู่ระหว่างภูเขาทางทิศตะวันตก และภูเขาเซี่ยงฉันอยู่ทางทิศตะวันออก โดยหันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนพื้นที่บริเวณกลุ่มทำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดว่าเป็นหนึ่งในสาม

แหล่งประติมากรรมโบราณ ที่สลับเห็นอันงดงามวิจิตร ส่วนอีกสองทำประกอบด้วยทำมั่วเกา และถ้ำยูวินกั๊ง ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงได้หลายราชวงศ์จีนมาแต่โบราณส่วนปัจจุบันถือเป็นเมือง ที่มีความสำคัญตามประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติรวมทั้งโบราณคดีเป็นจำนวนมาก จนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองโบราณของจีนและแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลแต่ก็มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตัดกับผิวขาวอันสลับซับซ้อน แถมยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์กรยูเนสโกเมื่อประมาณปีค.ศ. 2000 จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัย 24 ที่เมืองแคนสประเทศออสเตรเลียค่ะ

คำนี้มีหน้าผาแกะสลักประมาณ 1300 คูหา เป็นกลุ่มถ้ำหน้าผาอันเป็นที่ตั้งของศิลปะ พระพุทธศาสนาสุดปราณียุคแรกในจีน ความมหัศจรรย์ของถ้ำแห่งนี้อยู่ที่จำนวนทำยิบย่อยถึง 2345 คูหา ปฏิมากรรมพุทธรูปอีกกว่า 100,000 องค์ โดยรวมธรรมแห่งนี้มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดมีความสูง 1.7 เมตร มีนามว่าพระโพธิสัตว์ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินที่มีความงดงามสมบูรณ์

องค์พระมีพระวรกายที่อุดอัก มีพระวรกายดูอิ่มเอิบสมบูรณ์ ดวงตาดูคล้ายกับมองลงมาคือเป็นงานศิลปะที่สะท้อนถึงรถสนิยมความงามของราชวงศ์ถังได้เป็นอย่างดีโดยองค์ใหญ่สุดอยู่ในถ้ำ ซึ่งเป็นทำขนาดใหญ่มีความกว้าง 35 เมตรและยาว 39 เมตรนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กสุดสูงเพียง 2 เซนติเมตรอีกด้วยค่ะ รวมทั้งมีศิลาจารึก 2500 แผ่น และเจดีย์ถึง 60 แห่ง

 นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บแกะสลักของพระนางบูเช็กเทียน แห่งแรก แห่งเดียวในประเทศจีนอีกด้วยนะคะ ที่มาของชื่อถ้ำหินแห่งนี้เกิดจากคำว่าหลง แปลว่ามังกร และเหมินหมายถึงประตู รวมกันก็จะมีความหมายว่าประตูมังกรนั่นเองค่ะ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

หมู่บ้านเทพนิยาย คลิก Undredal

สนับสนุนโดย ufa168bet