Mesopotamia

            Mesopotamia ในขณะที่วัฒนธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในโลกยุคโบราณ แต่ปัจจุบันภายใต้สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ระบบระเบียบทางสังคมก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยแหละค่ะ เมื่อหลายพันปีก่อนช่วงพื้นที่ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอารยะธรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นที่นี่ ติดตามความน่าสนใจได้เลยค่ะ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

Mesopotamia แหล่งอารยะธรรมแห่งแรกของโลก

Mesopotamia
อารยะธรรมโบราณ

            ก่อนอื่นเลยแอดมินก็จะมาเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ให้ทุกท่านได้รู้กันก่อนเลยนะคะ ชื่อของสถานที่แห่งอารยะธรรมนี้มากจากคำที่มาจากภาษากรีหโบราณค่ะ ซึ่งจะมีความหมายว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำ ซึ่งอยู่ระกว่างแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นแม่น้ำสองแห่งที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในพรมแดนระหว่างประเทศอิรักในปัจจุบัน และในส่วนอื่นๆของแม่น้ำนั้น

ก็ยังอยู่ในซีเรีย ตุรกี และในอิหร่านอีกด้วยค่ะ และอีกอย่างนึงนะคะ ภูมิศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะคะ นอกจากนี้ยังแม่น้ำที่เป็นสายที่สำคัญอย่างแม่น้ำโอบล้อมเอาไว้เป็นส่วนมาก ที่สถานที่แห่งนี้จะพัฒนาสังคมและสร้างนวัตกรรมที่ซับซ้อรนขึ้นอีกได้ด้วยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเขียน การสร้างสถาปัตยกรรม และในเรื่องของระบบราชการ เนื้องจากแม่น้ไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พื้นที่โดยรอบของที่นี่ มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น แถมยังเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเพื่อทำมาเป็นอาหารอีกด้วยนั่นเองค่ะ

นั่นก็ทำให้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการปฏิวัติจากยุคหินใหม่มาสู่สิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติการทางเกษตรนักวิชาการได้ กล่าวเอาไว้ว่า การปฏิวัติได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์บนโลกนี้ แต่กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นที่ เมโสโปเตเมีย การที่ผู้คนได้ทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เองนั้น ก็ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในทีเดียว โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ

และพวกเขาก็ได้เรียนรู้ในการสร้างหมู่บ้านถาวรขึ้นมาได้ และในที่สุดการตั้งถิ่นฐานเล็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นเมืองในยุคแรกซึ่งมีลักษณะของความเป็นอารยะธรรมเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ การสื่อสารที่เติบโตและการแบ่งงานที่ชัดเจน และการเกิดขึ้นของ เศรษฐกิจที่หลากหลายนั่นเองค่ะ

แต่การเกิดขึ้นของอารยธรรมในเมโสโปเตเมีย ก็ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคแห่งนี้ต้องจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

เมืองมรดกโลกของญี่ปุ่น คลิก NIKKO City

สนับสนุนโดย เว็บ 168