Samarkand city

            วันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องราวของ Samarkand city ซึ่งเคยอยู่ท่ามกลางสนามรบแถมยังได้ชื่อว่าเค้าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในเอเชียกลาง อีกทั้งยังเป็นไข่มุกของตะวันออกกลาง และมีประวัตืศาสตร์ยาวนานและยิ่งใหญ่ เป็นเมืองมรดกของอิสราม แถมยังได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ

Samarkand city เมืองแห่งมรดกของอิสราม

Samarkand city
แหล่งอารยะธะรม

            เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลาง และเป็นโอเอซิสที่ได้รับน้ำที่ได้ขุดจากแม่น้ำ เมืองนี้เดิมที่มีชื่อว่าอาลากันดะ เป็นราชธานีของแคว้นซ็อคเดียน่า เนื่องจากจักรวรรดิเปอร์เซียแห่งราชวงศ์อาคิมินนิส เมืองแห่งนี้เป็นนครแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศอุซเบกิสถาน

และเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่อาศัยต่อเนื่องเก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลาง โดยปรากฏหลักฐานว่ามีการตั้งรกรากของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคหินเก่า ตอนปลายโดย เมืองแห่งนี้เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอุสเบกิสฐาน รองจากกรุงทัชสกรีน ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2750 ปี ทำให้เมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของโลก

เมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในฐานะเมืองบนเส้นทางสายไหม เชื่อมต่อจีนกลับเมดิเตอร์เรเนียน ในเวลานั้นนอกเหนือไปจากความยิ่งใหญ่ เชิงเศรษฐกิจแล้ว เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองไข่มุกตะวันออก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่

เมืองแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐซ็อคเดียน่า ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของจักรวรรดิเปอร์เซีย ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา ทะเลทราย และทุ่งหญ้า โดยเมืองนี้เคยเป็นรัฐที่มั่งคั่ง ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยชลประทาน เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม เมืองแห่งนี้จึงกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในเอเชียกลางมานาน หลายศตวรรษ

เพราะหลังจากที่ฉีกของอาหรับอิสลามการค้าระหว่างประเทศก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับเมืองนี้ทำให้เมืองนี้เติบโตขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ที่สุดไปด้วย เอเชียกลางพ่อค้าจากอาณาจักรต่างๆได้พบปะค้าขายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่เมืองแห่งนี้ค่ะ

นอกจากนี้เมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิตีมูร์ หลังผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมนเมืองแห่งนี้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งในศตวรรษที่ 14 เมื่อตีมูร์ ได้ก่อตั้งปกครองอาณาจักรเมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรใหม่ และภายใต้การปกครองของเค้าได้ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่งดงามแบบสุดขีด

และเติบโตขึ้นเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเค้าได้ปรับปรุงเมือง และเชิญ ศิลปิน สถาปนิก และช่างฝีมือทั่วอาณาจักรมาอาศัยอยู่ที่นี่ ตีมูร์เค้าเป็นคนไร้ความปรานีต่อศัตรู แต่อีกด้านหนึ่งเค้ามีเมตตาต่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ทางศิลปะพวกเขาได้รับคำสั่งให้สร้างเมืองแห่งนี้ ให้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่สุดจนกลายเป็นอัญมณีของเอเชียกลางและของโลกนั่นเองค่ะ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

ประเทศสวยไปง่าย คลิก Hanoi Vietnam