The Pantheon

The Pantheon สถาปัตยกรรมตังแต่โบราณสถาน ไปจนถึงเมืองสมันใหม่ การเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ต่างเป็นแรงบันดาลใจและดึงดูดสถาปนิกเป็นเวลานานหลายนศตวรรษ ตั้งแต่การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ไปจนถึงการเปิดเผยคุณลักษณะของการออกแบบ ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนั่นเองค่ะ

The Pantheon , Italy

The Pantheon
สถานที่ท่องเที่ยวโบราณ

          วิหารแห่งนี้ได้มีชื่อว่าเป็นวิหารรูปทรงจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งมีอายุมากกว่า 2000 ปีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ของช่างสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณ แม้ว่าการมองจากภายนอกจะสามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งนี้แล้ว

แต่ภายในนั้นกลับมีความยิ่งใหญ่และอลังการกว่ามาก ด้านหน้าของวิหารมีหลังคาเป็นโดมครึ่งวงกลมและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบ ซึ่งเป็นช่องวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 เมตร ที่อยู่บริเวณตรงกลางโดมโค้งมน ภายในตัวอาคารถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของวิหารแห่งนี้

ซึ่งบางก็เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของดวงตาสวรรค์ ที่เชื่อมระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาคำอธิบายเกี่ยวกับช่องนี้ด้วยหลากหลายทฤษฎี ซึ่งมีทฤษฎี หนึ่งที่น่าสนใจกล่าวว่าช่อง นี้เป็นนาฬิกาแสงอาทิตย์สำหรับให้กษัตริย์ดู เพื่อใช้ประกอบพิธีต่างๆ

เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนัก แต่สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเจนคือการออกแบบอย่างแยบยล และการใส่ใจในรายละเอียดของสถาปนิกในยุคนั้น สามารถเปิดให้แสงอาทิตย์เข้ามาได้ในมุมต่างๆ ตามช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนฤดูกาล ที่เรียกว่าอีคัวนอส ช่วงเวลาที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน

ในวันที่ 20 เดือนมีนาคม และวันที่ 23 กันยายน นอกจากนี้ในวันที่ 21 เมษายนของทุกปี ซึ่งตามตำนานของชาวโรมันถือว่าเป็นวันสถาปนากรุงโรม จะมีแสงส่องผ่านช่องลงมาเหนือประตูทางเข้าวิหารพร้อมสาดส่องด้านนอกให้สุขสว่างซึ่งในวัน ดังกล่าวน่าจะเป็นวันที่จักรพรรดิเสด็จมายังวิหารพาร์ทีออนแห่งนี้นั่นเอง

นอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งในกรุงโรม มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรมัน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่รวมของเทพเจ้าถึง 7 พระองค์นั่นก็คือวิหารแห่งนี้หนึ่งในสถาปัตยกรรมสมัยโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เป็นอย่างดี

ทันทีออนมาจากภาษากรีกโบราณ ที่แปลว่าวิหารแห่งเทพทั้งปวง สร้างขึ้นในราว 27 ถึง 25 ปีก่อนคริสต์ศักราชสร้างขึ้นโดยแม่ทัพคนสำคัญนั่นเองค่ะ ในครั้งนั้นยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แน่นอนต่อมาในยุคต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในคิดถ้าศักราช 126 เพื่อเป็นเทวสถานสำหรับบูชาเทพเจ้าแห่งดวงดาวและระบบสุริยะทั้ง 7 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระพฤหัส และพระศุกร์ และพระเสาร์

ซึ่งการสร้างวิหารหลังนี้เพื่อ บูชาเทพเจ้าหลายองนั้นเป็นสิ่งพิเศษที่ไม่เคยทำมาก่อนและวิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในคิดถ้าศักราช 202 โดยจักรพรรดิเซฟตี้มีอู๊ดและคาราคาร่านั่นเองค่ะ

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

เที่ยวประเทศศรีลังกา คลิก Sri Lanka