Torre pendente di Pisa

          Torre pendente di Pisa ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งเราก็คงคุ้นตากับภาพที่หอคอยแห่งนี้นั้นมีความเอนเอียง ทำให้เกิดเป็นความพิเศษที่ทำให้สถานที่แห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นๆ แต่หลายๆคนก็ยังคงตั้งคำถามว่า สาเหตุที่หอแห่งนี้เอนนั้นเกิดจากการออกแบบของสถาปนิกในยุคโบราณ หรือเป็นเพียงเหตึการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน แล้วมีโอกาสจะล้มหรือพังทลายลงมามั้ย เรามาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

Torre pendente di Pisa หอคอยที่เอียงเป็นเอกลักษณ์

            นอกจากนี้หอคอยแห่งนี้ยังมีการถูกสร้างขึ้นถึง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ที่ตั้งอยู่หน้าเมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งใน 3 สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในจัตุรัสแห่งนี้ หอแห่งนี้เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค ลักษณะหอทรงกระบอก 8 ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว

มีความสูง 183.3 ฟุตหรือราว 56 เมตรมีน้ำหนักรวม 40,000 กว่าตันมีบันได 293 คั่น และมีความเอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร เดิมที่หอแห่งนี้จะมีการสร้างขึ้นมาให้เป็นหอที่ตั้งตรงเหมือนตึกทั่วไป และหอแห่งนี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1173 แต่เมื่อเริ่มสร้าง ไปหนึ่งในสามส่วนของทั้งหมด

หอก็เริ่มเอียงและมีการทรุดตัวจนเอนไปด้านทิศเหนือเล็กน้อย ในตอนนั้นผู้ก่อสร้างจึงมีการหยุดก่อสร้างไปเพราะกลัวว่าหอจะถล่มลงมาแต่อีกประมาณ 100 ปีถัดมาคือในปี 1172 สถาปนิกโจวานนี่ ได้ดำเนินการสร้างต่อจากของเดิม โดยพยายามสร้างชั้นเดิมให้ถ่วงไปอีกด้านหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดความสมดุล

แต่การก่อสร้างในครั้งนั้นก็ต้องมีเหตุให้ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้ง เนื่องจากเกิดสงครามจนถึงปี 1319 จึงได้มีการก่อสร้างใหม่อีกครั้ง และได้สร้างจนเสร็จในปี 1372 รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้นคือ 177 ปีเลยทีเดียวค่ะ

การเอ็นของหอแห่งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ หรือเกิดจากการออกแบบของสถาปนิก แต่สาเหตุที่หอแห่งนี้อารงผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่านั่น เป็นเพราะพื้นดินที่ใช้ในการก่อสร้างหอคอยแห่งนี้ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากฉันดินมีลักษณะเป็นดินปนทรายและดินโคลน ทำให้ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของหอคอยขนาดใหญ่

ที่มีน้ำหนักมากถึง 14,500 ตันได้ แต่เพราะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทำมาจากหินปูนและหินขาว ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถโค้งงและทนต่อแรงต่างๆได้ดีกว่าวัสดุอื่น อย่างเช่นพวกวัสดุที่เป็นหินหรืออิสนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหอคอยแห่งนี้จึงไม่ถล่มลงมาเลยแต่กลับค่อยๆ เอนลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ

🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 🎄

ทะเลทรายสีแดง คลิก Namibia