Polynesia

Polynesia หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของชาวโพลินีเซียนกันผ่านหูมาบ้างแล้ว ซึ่งพวกเค้าเป็นชาวเกาะแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งพวกเค้านั้นมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ แถมยังมีรอยสักที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ และด้วยความสามารถในการเดินเรือนี้เอง ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันค่ะ

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

Polynesia ชาวเมืองแปซิฟิก

Polynesia
สถานที่ท่องเที่ยว

          ชาวเมืองแห่งนี้เป็นชาวเกาะแห่งทะเลใต้ เป็นกลุ่มชาติติพันธ์ที่มีรูปร่างกำยำ ตัวสูงใหญ่ผิวสีเข้มผมหยิก และอาศัยอยู่ในเขตสามเหลี่ยมโพลินีเซียม ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่เกาะทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางกิโลเมตร

ประเทศและดินแดนในบริเวณนี้ได้แก่นิวซีแลนด์ ซามัว ตองก้า และตัวโล ฟิจิ ฮาวายและหมู่เกาะคุก และอเมริกันซามั วเกาะอีสเตอร์  และผู้ดูหน้าเป็นต้นคำว่าพอลินเสียมาจากภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่าหมู่เกาะที่มากมาย เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยหมู่เกาะ

ที่มากมายนับพัน นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าถิ่นฐานเดิมของชาวโพลีนีเซียนอยู่ที่ไต้หวันและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ เพราะภาษาที่ใช้นั้นมีความใกล้เคียงกัน และอยู่ในตระกูลเดียวกันคือตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนแต่ในช่วง 3000 ปีก่อนคริสตการ

บรรพบุรุษของชาวโพลินีเซียนก็ยกถิ่นฐานมาตั้งที่ต้องกล้าวาริช แล้วฟุตูหน้าและซามัวจากนั้นก็ได้กระจายไปยังหมู่เกาะอื่นๆในบริเวณสามเหลี่ยมโพลินีเซียมค่ะ นอกจากนี้นักเดินเรือการเดินทางข้ามมหาสมุทรชาวโพลีนีเซียน อาศัยอยู่บนเกาะ

และวิถีอาศัยของพวกเขาจึงเกี่ยวข้องกับน้ำไปโดยปริยายทั้ง ระยะใกล้และไกล จากถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งการจับปลา สำหรับนำมาทำเป็นอาหารการเดินทางออกทะเลเพื่อสำรวจเส้นทาง รวมถึงอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังเกาะอื่นๆจึงต้องมีเรือพาหนะในการเดินทางเรือ

เทียมใช้นั้นมีชื่อว่าวา ซึ่งเป็นเรือแคนูที่ทำจากไม้สร้างโดยการนำคานมาต่อกับตัวเรือ และเชื่อมให้ติดกันโดยใช้กาว ยังมีใบเหลือรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่และมีไม้กรรเชียงเรือสำหรับภายไปทั้งหน้าข้างในตัวเรือจะมีความลึกเพื่อใช้เก็บอาหารและสิ่งของต่างๆ

ในยามที่เดินทางออกทะเล และยังมีวาก้า ซึ่งเป็นเรือแคนนูเหมือนกับว่าแต่มีขนาดใหญ่กว่า ชาโพลินีเซียนไม่เพียงแต่มีเรือแคนูที่แข็งแรงทนทาน แต่พวกเขายังเชี่ยวชาญทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการดูทิศทาง สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ กระแสน้ำและกระแสลม กลุ่มเมฆ ดวงดาวทำให้พวกเขานั้นสามารถล่องเรือถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจอีกด้วยค่ะ แต่ในช่วงประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาลชาวโพลินีเซียน ได้หยุดเดินเรือเป็นเวลากว่า 1000 ปีนักมนุษย์วิทยาได้เรียกช่วงเวลานี้ว่าการหยุดพักอันยาวนาน หรือการมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์

ที่ส่งผลกระทบต่อลมและกระแสน้ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอาจเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ อย่างไรก็ตามลมจากปรากฏตกาลนี้ ก็อ่อนแอลงและเคลื่อนย้ายไปประกอบกับจิตวิญญาณของการเป็นนักผจญภัย ทำให้พวกเขากลับมาเป็นนักเดินเรืออีกครั้ง

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

สำเพ็งสาขาอเมริกา คลิก Santee Alley

สนับสนุนโดย ufa168bet