Great Zimbabwe

Great Zimbabwe เมื่อเราพูดถึงอารยธรรมโบราณในทวีปแอฟริกา แน่นอนว่าเราต้องนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรกๆเลยล่ะค่ะ หรือไม่ก็อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ แต่ในความเป้นจริงหนึ่งในอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดของทวีปจะอยู่ดินแดนทางตอนใต้ของแอฟริกา โดยฉะเพาะกลุ่มโบราณสถานซึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่หลายอย่าง ส่วนจะเป็นอะไรบ้างและเพราะเหตุใดมาหอคำตอบไปพร้อมกันค่ะ

Great Zimbabwe สถานที่เก่าแก่ในทวีปแอฟริกาใต้

Great Zimbabwe
สร้างด้วยคนทั้งหมด

            สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างโบราณที่เป็นด่างสัญลักษณ์ของอาณาจักรโบราณ จุดเด่นสุดคือมาหากำแพงถึงมีความสูงถึง 11 เมตรยาวประมาณ 250 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของทะเลทรายซะฮาร่า ซึ่งอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเมืองแห่งนี้ มีชื่อทางการคือสาธารณรัฐซิมบับเว

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา อยู่ระหว่างแม่น้ำขณะที่สิ่งปลูกสร้างจากหินจำนวนมาก ในพื้นที่บ่งบอกความเป็นสังคมซับซ้อน แหล่งโบราณคดีแห่งนี้คือกลุ่มโบราณสถาณทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศซิมบับเว ศูนย์กลางอารยธรรมของชนเผ่าที่ครั้งนึงเคยถูกปิดกั้น

โดยอคติของนักโบราณคดีสมัยล่าอาณานิคมที่ว่า ไม่มีทางที่คนพื้นเมืองแอฟริการจะสรรค์สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ เมืองแห่งนี้เป็นโบราณสถาณที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 4500 ไร่ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองการค้า และศาสนา ในแอฟริกาใต้ระหว่างคิดถ้าศตวรรษที่ 11 ถึง 15

ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง 15,000 คนเลยล่ะค่ะ ภายในโบราณสถานประกอบด้วยกลุ่มอาคารแบ่งตามลักษณะที่ตั้งออกเป็นเนินเขาหุบเขา และตัวเมืองชั้นในสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดสร้างด้วยหินเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างที่นี่ ก็คือการก่ออาคาร โดยปราศจากปูน ในการยึดวัสดุเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ในส่วนของตัวเมืองฉันในที่สันนิษฐานว่า เป็นที่อยู่ของชนชั้นสูงประกอบด้วย กำแพงและอาคารทรงโค้งปราศจากเหลี่ยมมุม นับเป็นความก้าวหน้า ทางวิทยาการและศิลปะทางแอฟริกาใต้ก่อนยุคล่า อาณานิคมเกิดอาณานิคม นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีหอคอยที่มีรูปร่างเป็นทรงกรวย

ที่เป็นจุดเด่นที่สุดในด้านศิลปะในการก่อสร้าง เกี่ยวกับหิน เพราะว่าทวีปนี้เป็นแหล่งรุ่งเรื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ก่อนที่เหล่าพ่อค้า ชาวอาหรับจะมาตั้งรกรากในคริสต์ศัตวรรษที่ 11 โดบมีซากโบราณสถานปรากฏเป็นหลักฐานอยู่มากมายหลายร้อยแห่งเลยล่ะค่ะ แต่ที่น่าสนใจและมีความตื่นตาตื่นใจมากที่สุด

ก็น่าจะเป้นสถานที่แห่งนี้ ซึ่งคำแปลของสถานที่แห่งนี้มีความหมายเพียนมาจากภาษาแอฟริกา ซึ่งมันมีความหมายตรงตัวเลยค่ะ แปลว่าบ้านหิน ทั้งนี้เป้นเพราะว่าซากปลักหัหพังเหล่านี้ สร้างด้วยหิน และมันก็ไม่ใช่วัสดุก่อสร้างที่ใช้สร้างกันแบบปกตินั่นเองค่ะ

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

เมืองที่หายไปเพราะภูเขาไฟ เคยมีอยู่จริง คลิก Chaiten

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168