Shwedagon

            พม่าได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ แต่พระมหาเจดีย์ Shwedagon ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความเด่นมากที่สุด และมีค่ามากที่สุด ถูกรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก สร้างแบบศิลปะที่อยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นศูนย์กลางการจารึกแสวงบุญของพระภิกษุจนเปรียบสหมือนกับสวรรค์แก่ผู้มาเยือนเลยล่ะค่ะ วันนี้แอดมินก็จะมาเล่าเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้และเจดีย์ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะ

🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕

Shwedagon เจดีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่า

Shwedagon
ภาพตอนกลางคืน

            เจดีย์แห่งนี้หรือมหาเจดีย์ชเวดากองหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระมหาเจดีย์ดากอง ทางตะวันตกมักเรียกว่ามหาเจดีย์ทองคำ ในภาษาพม่าเรียกว่าชเวดากองไปรยา ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 99 เมตร คำว่าชเวแปลว่าทอง ส่วนดากองนั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง ดังนั้นความหมายของเมืองนี้จึงแปลว่าทองแห่งเมืองดากองหรือย่างกุ้ง เจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศพม่า และมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพม่าเลยก็ว่าได้ค่ะ

นอกจากนี้เจดีย์แห่งนี้ยังมีอายุกว่า 2500 ปีชาวพม่าเชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นในช่วงสมัยพุทธกาล หรือเมื่อราว 2500 ปีล่วงมาแล้ว และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ มาเป็นระยะแต่จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของเจดีย์แห่งนี้ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี สันนิษฐานว่าเจดีย์แห่งนี้นั้น น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 6 ถึง 10 โดยมีการต่อเติมองค์เจดีย์และก่อทับซ้อนกันหลายครั้งหลายสมัย

ตำนานการสร้างเจดีย์แห่งนี้ กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าหนุ่มสองพี่น้องจากเมือง บางข้อมูลก็กล่าวว่าจากเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเมืองนี้อยู่ทางเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน นามว่าตาบุศะและพาริกะ ทั้งสองได้เดินทางไปยังอินเดียและได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังการตรัสรู้สำเร็จโพธิญาณ โดยทั้งสองบางเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธองค์ยิ่งนัก พระพุทธเจ้าจึงประสานเส้นพระเกศาหรือว่าเส้นผม

ให้กับ 8 เส้นทั้งสองพ่อค้าจึงได้นำเส้นพระเกศานั้น ไปยังเมืองโอตาละซึ่งเป็นเมืองในดินแดนของพม่าและได้พบกับกษัตริย์และได้นำเส้นผมพระเกศานั้นไปประดิษฐานหน้าเนินเขา และเมื่อทรงเปิดที่เปิดออกมานั้นก็เกิดปาฏิหาริย์ด้วยแสงสว่างอันเรืองรอง เจิดจ้า นอกจากนี้ยังมีพระบริโภคเจดีย์ของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามพระองค์ ใช้สำหรับกรองน้ำและจีวรและบรรจุไว้บนยอดเขานี้ทั้งยังมีแผ่นทองคำปิดเหนือที่บรรจุ

จากนั้นก็สร้างปูชนีย์สถาน ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญบุคคลสำคัญ ผู้มาบูชาพระมหาธาตุเจดีย์นี้ท่านแรกก็คือพระเจ้าอโศกแห่งอินเดีย ท่านเสด็จมาที่นี่เมื่อปี 260 ก่อนคริสต์ศักราชนั่นเองค่ะ

🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕 🛕

เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก Copenhagen

สนับสนุนโดย คาสิโนออนไลน์888