Mahendraparvata

          Mahendraparvata  ถูกค้บพบโดยนักโบราณคดีชาวออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเค้าคนนี้มีชื่อว่า เดเมียน อีแวนและเหล่าทีมงานคณะสำรวจ เค้าได้ค้นพบอารยธรรมเมืองโบราณ ที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นผิวป่ารกร้าง ในจังหวัดเสียมราษของประเทศกัมพูชา

Mahendraparvata
เมืองเก่าแก่

Mahendraparvata  เมืองโบราณจากประเทศกัมพูชา

Mahendraparvata
นักท่องเที่ยมากมาย

โดยจากหลักฐานการจารึกทางประวัติศาสตร์ หรือคำบอกเล่า ที่คาดการณ์ว่า เมืองโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคกลางราวศตวรรษที่ 12 หรือ 900 -1400 ปีที่แล้วถูกสถาปนาขึ้นโดยพระพุทธเจ้าไชยวรมันที่สองกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรเขมรโบราณ

ที่มีการว่ากันว่าเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในยุคสมัยนั้นและยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานภายในเมืองหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ในอดีต

ปราสาทหินเหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของเขมรในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีจากข้อมูลในศิลาจารึกและแหล่งโบราณคดีมากกว่า 1000 แห่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สูงหนึ่งในจังหวัดนี้เคยเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่ายโสธรปุระหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าเมืองพระนครมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14

Mahendraparvata
เก่าแก่และโบราณมาก

แต่ก่อนที่จะมาเป็นเมืองนี้และยิ่งใหญ่อย่างที่เราเห็นการเริ่มต้นของอาณาจักรเขมรได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่หกในชื่ออาณาจักรฟูนานกระทั่งในยุคศตวรรษที่ 11 อาณาจักรฟูนานได้เสื่อมถอยลงและเกิดแคว้นเจรขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรเขมรถูกชวารุกราน

จนแขวนเสร็จละได้แตกออกมาเป็นเจรบกและเจรน้ำต่อมาในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 14 พระเจ้าไชยวรมันที่สองทรงรวบรวมแขวนเจรบกและเจรน้ำเข้าเป็นปึกแผ่นและประกาศอิสระภาพไม่ขึ้นกับชวา พระองค์ขยายเขมรโบราณให้ใหญ่และกว้างใหญ่มากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดก่อนหน้านี้

แต่ในปลายช่วงรัชกาลของพระองค์ได้เสด็จประทับอย่างที่นี่อีกครั้ง และเสด็จสวรรคตที่นั่นในปีพุทธศักราช 1378 เมืองแห่งนี้นั้นเป็นราชธานีของกัมพูชาโบราณ สืบต่อมาอีกหลายราชการ จากนั้นพระเจ้ายโสวรมัณห์ที่หนึ่งได้ทรงย้ายราชธานีไปยังที่แห่งใหม่นั่นคือยโสธรปุระ

หรือเมืองพระนครในปัจจุบันจากหลักฐานโบราณคดีทำให้ที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์สามารถกำหนดได้ว่าราชธานีที่พระเจ้าไชยวรมันที่สองทรงสร้างขึ้นตั้งอยู่ที่ไหนแห่งใดบ้างเว้นแต่มหินทราบรรพตที่นั่งบริษัทรู้ว่ามีอยู่จริงตามศิลาจารึกที่ระบุว่าตั้งอยู่หน้าเชิญเขาพนมบิวเรนห่างจากจังหวัดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตรนั่นเองค่ะ

🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅

เมืองโบราณมีภูเขาสิงโต คลิก Shi Cheng

สนับสนุนโดย pg ทดลองเล่น

🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅 🦅